William Trvor: Den, kdy jsme se opili dortem

V povídkové tvorbě je irský spisovatel W. Trevor právoplatným nástupecem svého krajana Jamese Joyce a jeho slavných Dubliňanů. Vychází z irské lidové vypravěčské tradice a přetváří ji po svém: jeho naturalistické slohově hutné a na významy bohaté texty vyprávějí o nehrdinských hrdinech všedního dne, jejichž napohled obyčejný život bývá v skrytu často až bizardní a plný bšech možných lidských vášní agonií. Trevor má pronikavé oko pozorovatele vnějších i vnitřních dějů, což mu spolu s vytříbeným jazykovým citem dovoluje spisovatelsky obstát i stranou módních trendů, a zůstat tak naprosto svůj.

Francois Bluche: Doba Ludvíka XIV. Král Slunce a jeho století

Monografie zachycuje nejmocnějšího francouzského krále na jeho dvoře i v soukromých komnatách, detailně popisuje život všech vrstev francouzské společnosti: dvořanů a šlechty, měšťanů, úředníků, vojáků, řemeslníků, herců, lékařů i chudiny ve městech i na venkově. Autor se zjevným obdivem popisuje dobu vrcholného mocenského i kulturního vzepjetí Francie, nevyhýbá se však ani jejím temným stránkám, k nimž patřilo především pronásledování protestantů.

Da Vinciho kód

Jde o jiný název knihy Šifra mistra Leonarda. V tomto případě či přesněji u tohoto vydání se pouze vydavatel rozhodl držet názvu bližšímu originálu, který je Da Vinci Code neboli do písmene Da Vinciho kód. Jako Šifra mistra Leonarda u nás vyšlo první vydání této knihy, druhé již mělo výše uvedený název.

Tělo ženy a jiné povídky

Rjúnosuke Akutagawa - Tělo ženy a jiné povídky

Jde o výběr deseti různých povídek jednoho z nejvýznamnějších japonských autorů. Nejde o nějaké jednoduché záležitosti, spíše o hluboké autorovy prožitky přenesené do jeho současnosti (což byla první polovina minulého století). Autorův nadhled a řekněme vtipnost toho co nám chce říci neztrácí své kouzlo ani vlastně už po sto letech od doby kdy své dílka napsal. Jak asi vidí svět taková veš a co vidí když leze po krásném těle ženy ?

Ivanka Devátá

Ivanka Devátá se narodila 27. listopadu v roce 1935. Je spisovatelkou a herčkou, zahrála například Hermii ve Snu noci svatojánské a také hrála v různých komediích, filmografii má velmi bohatou. Televizní diváci ji samozřejmě poznají z věčně se táhnoucích Vékávéček. Kromě spolupráce s rozhlasem píše povídky a fejetony (které samozřejmě bylo možno nejen číst, ale také v tom rozhlase slyšet). Publikovala mnoho knih, jejich hlavní náplní byly zkušenosti z jejího života. Mezi její nejznámější knihy patří Jen jednou mladá, Všechny mé domovy, V oblaku dezinfekce či Lázeňská kůra.