Josephus Flavius

Lion Feuchtwanger - Josephus Flavius (Josephus Trilogie) - Židovská válka, Synové, Zaslíbená země

Historie antického Říma patří k literárně vděčným tématům. Knih o vzniku městského státu, Caesarovi, Spartakovi nebo Neronovi je nepočítaně. Ale jsou i období, která až tak známá nejsou. To je i případ první židovské války (povstání autonomního židovského státu proti Římu) a vlády Flaviovské dynastie. Do těchto kulis je zasazena i Feuchtwangerova trilogie Josephus Flavius, která vypráví příběh mladého židovského kněze Jozefa. Ten byl nejdřív obrovským zastáncem samostatného židovského státu a odvážným bojovníkem za jeho nezávislost. Ale čas i události lidi mění...

Josephus Flavius patří k mým nejoblíbenějším historickým románům. Důvodů je několik. Jednak autor naprosto skvěle zpracoval téma a snažil se co nejvíce sladit literární fikci se známou historií. A pro kvalitní historický román je věrnost faktům klíčová (nebo přinejmenším dobová věrnost faktům, jako to známe z případu Sinuhet). Navíc kniha je psaná docela lehkým a rychlým stylem, takže navzdory opravdu velkému objemu se čte rychle a někdy má člověk problémy jít spát (klasická situace, už jen jednu kapitolu nebo stránku a opravdu zhasínám). No a navíc se jedná o velmi zajímavě vykreslený osobnostní profil historické osobnosti, který je dokonce uvěřitelnější, než se ona sama ve svých dílech popsala - Josephus Flávius podal své chování a různé události tak, aby v nich vypadal pokud možno co nejlépe. Také v některých záležitostech má zajímavý přesah do dnešní doby - například otázka svobody nebo světoobčanství.

Tchaj-pan

Tchaj-pan -  James Clavell (Tai-Pan)

Přeneseme se na Dálný východ na konci první poloviny devatenáctého století. O dřímající Říši středu, která stále spí svůj neaktuální sen nejcivilizovanější a nejmocnější země světa, se čím dál tím víc začínají zajímat evropské velmoci a jako předvoj vysílají obchodníky. Prim vede námořní velmoc Británie. Z ní také pochází Dirk Struan, hlavní hrdina velkolepého Clavellova románu, kterému všichni říkají Tchaj-pan. Jako majitel největší společnosti obchodující s Čínou má také velký vliv na to, jaká bude britská politika a rozhodně se nebojí tento vliv neustále využívat. Jednou z jeho největších starostí je, že Británie a její lodi nemají v tomto regionu bezpečný přístav. Řešením by mohlo být obsazení bezvýznamného skalnatého ostrůvku, o který nikdo nemá zájem. Říká se mu Hong-kong...

Historický román Tchaj-pan patří k nejlepším a nejznámějším Clavellovým knihám. Je součástí takzvané Asijské ságy, která začíná kolem začátku sedmnáctého století v Japonsku a končí v druhé polovině století dvacátého v Íránu. Ale bez obav, jednotlivé díly jsou provázány naprosto nepostřehnutelně a je možné každý díl číst samostatně a vše v libovolném pořadí. Nijak tím čtenářský zážitek neutrpí.

Ale vrátím se zpět k Tchaj-panovi. Pokud někdo z prvního odstavce nabral dojem, že to bude nějaké suchopárné čtení o obchodování a politice, tak je na omylu. Ono stačí jen říci, že jednou ze tří nejdůležitějších komodit v obchodu s Čínou bylo... opium. Takže nebudeme si číst o lidech převážejících štůčky látky nebo nábytek a počítajících každý grošík, ale o tvrdých chlapech, kteří bojovali každý den s mořem, přitom obchodovali ve velkém s drogami a stříbrem a na pevnině se uměli královsky bavit. Je to čtení o jejich životě, o jejich láskách, o konzervativní společnosti, o předsudcích, které měl tehdy každý (Číňané o Evropanech, Evropané o Číňanech, bohatí vůči chudým, chutí vůči bohatým a tak dále a tak podobně) a samozřejmě i o poutavé historii regionu, která je v naší zemi hodně málo známá. Za čtení to rozhodně stojí.