Tori Carrington: Štěstí na řecký způso

Co se týče příběhu, nelze říci, že by byl úplně hloupý, ale přesto musím říci, že mi zde chybí hlubší propracovanost postav.Sofie Metropolisová, dcera řecké rodiny, která se snaží zapomenout na nepříjemný zážitek, kdy pět minut před svatebním obřadem přistihla svého nastávajícího, kterak si užívá s družičkou, a to přímo v pravoslavném kostele. Sofie se nastěhuje do domu, který jí rodiče koupili k nepovedené svatbě, a místo práce servírky v rodinném podniku se nechá zaměstnat strýcem v detektivní kanceláři. Hledá ztracené pejsky a hlídá záletné manželky, až se jí naskytne případ, v němž jde o život a v němž dokonce figurují agenti FBI.
Kniha jako taková příliš mnoho o řecké menšině nevypovídá, krom toho, že nabízí popisy jídel (a v závěru knihy dokonce tři recepty) a dosti povrchní vhled do americké řecké rodiny, v níž se matka snaží své dcery co nejdříve provdat, otec nemluví s dědečkem kvůli jakémusi starému sporu a starý dědeček dá pěstí do zubů vesměs zrádnému ženichovi. Obávám se, že jde o druh typizované prózy, která pouze potvrzuje čtenáři jeho předsudky a vžité představy. Obrázkem skutečného života řecké menšiny v současném New Yorku kniha rozhodně není.

Žádné komentáře: