Komu zvoní hrana

Ernest Hemingway - For Whom the Bell Tolls

Komu zvoní hrana je vedle Starce a moře asi nejznámější knihou, jakou Ernest Hemingway napsal a dá se říci, že právě spolu se Starcem je Hrana knihou, která silně spoluvytvářela spisovatelskou tvorbu ve dvacátém století. Kniha vypráví o republikánském boji ve Španělsku třicátých let, je studií, která se snaží čtenáři přiblížit pohled na krutosti válek optikou člověka, který se konfliktu přímo účastní. Tady Hemingway rozhodně ví o čem píše, neboť sám v této knize popisovanou občanskou válku viděl jako korespondent (sympatisující s republikány) na vlastní oči. Komu zvoní hrana se také snaží čtenáři ukázat, že život plnými doušky lze prožít i ve velmi krátkém období, neboť celý bohatý děj, se odehrává pouze během tří dnů.

Žádné komentáře: