Křižáci

Henryk Sienkiewicz - Krzyzacy

Boj s řádem Německých rytířů je jednou z celosvětově známějších částí polské historie. Velkou roli v tom má právě i román polského nositele Nobelovy ceny Henryka Sienkiewicze, který byl mimo jiné i svého času velmi slušně nafilmován. Jde o docela rozsáhlý epos, jaké konec konců v době, která měla v oblibě různá romantická díla, obvyklý. Čtenář na pozadí velké, ale zároveň smutné a hlavně de facto nenaplněné, lásky pozoruje události tehdejšího světa, které vedly ke zlomení moci řádu, považovaného za jednu z nejsilnějších velmocí své doby. Jde o velmi čtivě napsané dílo - samozřejmě s přihlédnutím k době vzniku a tehdejší módě. Je výrazně dynamičtější než například náš Jirásek, na druhou stranu obecně jsou Křižáci většinou považováni za mírně slabší knihu než je druhé velkodílo stejného autora neboli Quo Vadis. Jednou ze zajímavůstek knihy je i vlastně důvod jejího vzniku. Nejde jen o nějaký samoúčelný popis historických událostí. Křižáci byli napsáni v době velmi silné germanizace té části Polska, kterou ovládalo před první světovou Prusko. A tímto dílem chtěl Henryk Sienkiewicz připomenout svým rodákům, že s Němci je i možno bojovat a také vítězit.

Žádné komentáře: