Jan Bažant: Knihovna

Přípěh nás zavede do nové budovy městské knihovny na Letné, kde se najde mrtvola Sebastiána Bergmanna, který zde vytvářel svojou dizertační práci.
Není to ovšem vražda ledajaká, neboť na oběť je nastražena důmyslná léčka, a nebohý student tak končí na podlaze studovny s několika šípy v těle. Případu se ujímá klasická detektivní dvojice, přičemž kapitán Bach (ten méně chápavý, ovšem s vyšší hodností) svému mladšímu kolegovi Labudovi nenaslouchá tolik, jak by pro dobro vyšetřování naslouchat měl. Labuda sice není tolik zběhlý ve vyšetřování, zato však má nepoměrně větší kulturně-historický rozhled.
Stín podezření téměř okamžitě padá na dvě postavy, Sebastiánovu sestru Marii, která v době vraždy náhle přijíždí za bratrem do Prahy, ačkoliv se viděli naposledy v raném dětství, než si ji otec odvezl do Londýna, a vedoucího Bergmannovy práce, asistenta na katedře dějin umění, PhDr. Gabriela Stefana.
Knihovna a Bergmannova disertační práce, představují dvě hlavní dějové linie knihy, vedou však k mylným podežřením. Knihovna je přímou i nepřímou příčinou všeho, co se v románu stane, Bergmannova práce o stavbě Belvedéru zase fragmentárně prostupuje celým dějem a svého plného významu nabývá až ve druhé, kratší části knihy.
V knize je rozehráno příliš mnoho příběhů, které jako by autor nevědět jak rozuzlit. Taky vám možná bude trochu vadit stylistická a formální nevybroušenost jazyka a banálnost některých úvah.

Žádné komentáře: