Geraldine Brooks: Devět částí touhy

Geraldine Brooks byla zpravodajkou The Wall Street Journalu a na středním východě prožila šest let. Ukrytá pod „čádorem“, tradičním oblečení věřících muslimských žen, zakrývající celé tělo i obličej, sledovala dění kolem sebe, aby o něm mohla podat svědectví. Ve svém příběhu se snaží najít příčiny utlačování žen v muslimské (islámské) společnosti a poukazuje na to, jak muži zdeformovali Korán k obrazu svému, aby pro utiskování svých manželek, matek, dcer a sester měli zdánlivé ospravedlnění.
V Saudské Arábii, Jemenu, Íránu a dalších zemích nikoho nepřekvapí, že žena nesmí sama cestovat, nesmí mít řidičský průkaz a dokonce nesmí ani chodit po ulici bez mužského doprovodu či písemného povolení manžela. Žena nemá téměř žádná práva, ale zato spoustu povinností, v případě rozvodu nemá nárok na majetek ani na děti.

Žádné komentáře: