Eco, Umberto; de Michele, Girolamo: Dějiny krásy

Na více než čtyř set stranách se nám představuje krása ve všech lidských představách a ve všech podobách. Prostředkem k představení krásy jsou mnohé obrazy, od starověku až po moderní dobu. Kniha je provedena velmi luxusně a tak si na kompromisně velkém formátu můžete obrazy opravdu vychutnat. Je příjemné se touto knihou probírat, listovat a nechat do své duše proniknout krásu předešlých staletí. Je příjemnou samozřejmostí, že každý obraz má svůj popisek a tak jsem často konečně poznal, jak se ten či onen obraz jmenuje a kdo je jeho autorem. Ale bylo by velmi škoda, kdybychom pod dojmem krásných obrazů vynechali text, protože především ten je těžištěm celé knihy. Je vidět, že autoři knihy ví o čem píší, protože text je velmi odborný. Ale i já, coby laik v této oblasti, jsem neměla problémy textu rozumět. Text není pouhým komentářem uměleckých reprodukcí, obrazy jsou spíše doplňkem textu, důkazem... Text příjemně doplňuje a v pravém slova smyslu obohacuje množství ukázek z děl filosofických, teoretických či dramatických, které se přímo i nepřímo krásy dotýkají. Krása má tak další rozměr, mnohdy velmi netušený.
Hned jak jsem knihu otevřela poprvé mě upoutal časový graf, na kterém byl vidět vývoj vnímaní krásy v jednotlivých objektech. Muž, žena, Ježíš, akt mužský, akt ženský apod. Na tomto je nejkrásněji vidět vývoj ve vnímání něčeho tak abstraktního, jako je krása.

Žádné komentáře: